תיאור

ספרי מנקה מגעים יבש

מתאים לניקוי רכיבי אלקטרוניקה , מעגלים מודפסים, ציוד ווידאו

מכיל 200 מ"ל

מתנדף מהר