תיאור

כרטיס לכידת וידאו AverMedia LGP Lite – GL310

ממשק חיבור למחשב דרך ה USB

SPECIFICATIONS

 • Technical Specifications
  • Interface:USB 2.0 (USB Mini)
  • Video Input:HDMI
  • Video Output (Pass-Through):HDMI
  • Audio Input:HDMI, 3.5 mm stereo
  • Audio Output (Pass-Through):HDMI, 3.5 mm stereo
  • Max Pass-Through Resolutions:1080p60
  • Max Record Resolutions:1080p30
  • Supported Resolutions (Video input):1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • Record Format:MPEG 4 (H.264+AAC)
  • Dimension (W x D x H):131 x 70 x 22 mm (5.2 x 2.8 x 0.9 in)
  • Weight:117 g (4.1 oz)
  Notes:
  1. LGP Lite does not support viewing/recording/streaming of HDCP protected signals
  System Requirements(For dedicated streaming PC)
  Operating system: Windows® 10 / 8.1 / 7 ;
  MacOS* 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 
  *Please note that GL310 does not support MacOS 10.14 or above.
  For 1080p30 Desktop: Intel® Core™ 2 Duo 2.8 GHz/AMD Athlon 64 X2 3.0 GHz
  VGA card supporting DirectX 10.0c
  4GB
  Laptop: Intel® Core™ i7-4810MQ
  NVIDIA GeForce GTX 870M
  4 GB RAM (8 GB recommended)
  Notes:
  1. RECentral for MAC, does not support video streaming it only support video recording